Demontáž vstřiků, vytahování vstřiků a žhavičů

Demontáž vstřikovačů a žhavičů všech typů a značek bez zásahu do motoru.

Speciální odvrtávání - NOx snímačů, Kotevních šroubů a jiných utržených či poškozených šroubů.

Opravy a vložkování závitů
Demontáž vstřiků, vytahování vstřiků a žhavičů

Demontáž vstřiků, vytahování vstřiků a žhavičů

Naše společnost sídlící v Jihlavě, nabízí službu vytažení žhavičů a vstřikovačů, na celém území České republiky.

Mnohaletá zkušenost a kvalitní přípravky k demontáži žhavičů a vstřikovačů vám dává 100% záruku úspěchu demontáže a kvalitně odvedené práce.

Tyto zkušenosti nám dávají výhodu oproti konkurenci v demontáži těchto zakarbonovaných, zarezlých, zatuhlých nebo zalomených žhavících svíček a vstřikovacích trysek.

Kromě toho nabízíme také speciální odvrtávání - NOx snímačů, kotevních šroubů a jiných utržených či poškozených šroubů. Tato služba je nezbytná pro efektivní opravy, kdy standardní metody selhávají. 

Další důležitou službou, kterou poskytujeme, je oprava a vložkování závitů. Toto řešení je ideální pro situace, kdy jsou závity poškozené nebo opotřebované, a je nutné obnovit jejich funkčnost bez nutnosti výměny celého komponentu.

Naše služby jsou určeny pro široké spektrum zákazníků, od individuálních majitelů vozidel až po velké servisní dílny. Slibujeme rychlou a efektivní práci s využitím nejmodernějších technik a nástrojů, které zaručují vysokou kvalitu a dlouhou životnost opravených částí.
Kvalifikovaný tým
Pracujeme pouze s kvalitním mechanickým a hydraulickým nářadím
Bez zásahu do motoru
Demontujeme vstřikovače všech typů a značek 
Maximální spolehlivost
Vytažení vstřikovače naší firmou, bez poškození, je až 95%
Velké úspory
Díky naší spolehlivé a kvalitní práci můžete ušetřit nemalé finanční prostředky

Máte zájem o naše služby?

Pro rychlou komunikaci preferujeme telefonický kontakt!
Telefon: Radek Krejčí - +420 725 444 111
Klíč k čistějším výfukovým plynům: Senzory NOx v akci

Klíč k čistějším výfukovým plynům: Senzory NOx v akci

V dnešním světě, kde jsou emisní normy přísnější než kdykoliv předtím, se stává technologie čištění výfukových plynů klíčovou. V centru této technologie stojí senzor NOx, zařízení určené k monitorování a redukci škodlivých oxidů dusíku (NOx) ve výfukových plynech. Tyto senzory jsou zásadní pro splnění současných emisních norem a pro ochranu životního prostředí.

Jak fungují senzory NOx

Senzor NOx pracuje na principu elektrochemické detekce. Využívá zirkoničitý oxid stabilizovaný yttriem (ZrO₂) pro měření koncentrace oxidů dusíku ve výfukových plynech. Senzor má dvě měřicí komory s elektrochemickými články, které společně pracují na oddělení a měření NOx.

V první komoře senzoru je odstraňován kyslík z výfukových plynů, což je nezbytné pro přesné měření oxidů dusíku v druhé komoře. Elektrochemickým procesem jsou molekuly kyslíku rozkládány na ionty, které jsou pak odstraněny z měřicí komory. V druhé komoře se pak měří skutečný obsah NOx. Výsledek měření je klíčový pro regulaci procesu vstřikování AdBlue® a funkce SCR systému.

Význam NOx senzorů v moderních vozidlech

V moderních vozidlech, která splňují vysoké emisní normy, hraje senzor NOx nezastupitelnou roli. Měří koncentraci NOx ve výfukových plynech a informace odesílá do řídící jednotky motoru. Tyto údaje jsou pak využity pro optimalizaci množství AdBlue® a celkové funkčnosti systému SCR. V případě poruchy nebo odchylky od cílových hodnot systém upozorní řidiče a může dokonce dočasně snížit výkon motoru, aby se předešlo škodám na životním prostředí.

Dlouhodobá spolehlivost a údržba

Senzory NOx mají omezenou životnost a jejich spolehlivost může časem klesat v důsledku stárnutí materiálů. Je důležité provádět pravidelnou kontrolu a výměnu těchto senzorů, aby byla zachována efektivita systému. Společnost Febi nabízí senzory NOx vysoké kvality, které jsou ideální pro udržení optimálního výkonu vozidel.

Senzor NOx je nezbytnou součástí moderních vozidel a hraje klíčovou roli v ochraně životního prostředí. Jeho schopnost efektivně monitorovat a regulovat emise NOx je zásadní pro splnění současných emisních norem.

Vyhledávání